Kontakt:

Telefony kontaktowe z personelem medycznym oddziału:

– Punkt lekarski (strefa zielona)

61 281 5583

– Punkt pielęgniarski (strefa czerwona)

61 281 5506

Oddział Covidowy

Od dnia 1 grudnia br. rozpoczyna działalność Oddział Covidowy. Oddział będzie zorganizowany na III piętrze budynku, w miejscu Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

PACZKI DLA PACJENTÓW:

Paczki dla pacjentów można przynosić w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 10.00 – 12.00 i od 15.00 – 17.00. –  WEJŚCIE DO SZPITALA OD STRONY DUŻEGO PARKINGU – PRZY PORADNIACH
w soboty i niedziele od 10.00 – 12.00 i od 15.00 – 17.00. – WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZPITALA – PO PRAWEJ STRONIE BUDYNKU (kierunek SOR)
Paczki przekazywane dla Pacjentów należy zostawiać w szatni (przy Biurze przyjęć planowych).
PACZKA POWINNA ZOSTAĆ OPISANA IMIENIEM I NAZWISKIEM PACJENTA, A TAKŻE NAZWĄ ODDZIAŁU, na którym Pacjent przebywa.
Mając na uwadze dobro Pacjentów, prosimy aby przekazanie paczek odbywało się sprawnie i w jak najkrótszym czasie.