Ważne Informacje:

Kwalifikacje pacjentów i uzgodnienie terminu przyjęcia na oddział dokonuje Kierownik Oddziału od poniedziałku do czwartku, osobiście lub telefonicznie w godz. 12.00 – 13.00 pod numerem tel. 61 281 55 23.

Kierownik:

Alicja Przybycin

Pielęgniarka Oddziałowa:

Hanna Szelejewska

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 55 23

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 27

Sekretariat oddziału:
61 281 55 29


Oddział Laryngologiczny

W sprawach pilnych należy kontaktować się z lekarzami Oddziału Laryngologicznego, telefon do dyżurki lekarskiej 61/ 281 55 23.

Oddział Laryngologiczny szpitala zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń uszu, nosa, gardła, krtani u dorosłych i u dzieci powyżej 3-go roku życia. Zajmuje się również diagnostyką niedosłuchu i zawrotów głowy. Oddział znajduje się na II piętrze szpitala.

Uwaga komunikat:
Przyjęcia planowe na Oddział Laryngologiczny tylko po uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem oddziału.
Kwalifikacja do operacji endoskopowej zatok przynosowych odbywa się w Poradni Laryngologicznej w każdy piątek od godziny 13.00 – 13.30 nie wymagana wcześniejsza rejestracja.
Do kwalifikacji do operacji należy przynieść najbardziej aktualny wynik tomografii komputerowej.

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale:

Procedury zabiegowe
wycięcie migdałków podniebiennych u dorosłych i dzieci od 10 roku życia
wycięcie migdałka gardłowego u dzieci od 3 roku Życia
wycięcie guzków gardła języka I jamy ustnej
podcięcie wędzidełka języka
usuwanie kamieni z przewodów ślinianek
endoskopowe usunięcie zmian krtani/Polipy ,zmiany przerostowe,biopsja/
wycięcie zmian w zakresie ucha zewnętrznego
plastyka przegrody nosa
usuwanie polipów nosa
endoskopowe operacje nosa i zatok/FESS/
repozycja kości nosa
wycięcie torbieli bocznej i środkowej szyi
wycięcie węzłów chłonnych szyjnych
wycięcie zmian skóry I tkanki podskórnej w zakresie twarzy I szyi
nacięcie I drenaż ropni w zakresie twarzy i szyi

Procedury niezabiegowe
Diagnostyka I leczenie chorób uszu.zatok, gardła i krtani
Diagnostyka nowotworów uszu, nosa, gardła, krtani i ślinianek
Leczenie krwawień nosa
Badanie endoskopowe krtani

Oddział dysponuje stałym dostępem do pracowni diagnostycznych oraz własną salą zabiegową, na której wykonywana jest większość zabiegów. Zespół medyczny korzysta z nowoczesnego sprzętu, który przyczynia się do skrócenia czasu pobytu pacjenta w Szpitalu oraz zapewnia, dzięki swojej małej inwazyjności, szybszy i mniej bolesny powrót do zdrowia.

Oddział posiada 2- i 3-osobowe sale chorych.
Pacjenci do 7 roku życia mogą przebywać całodobowo z osobą towarzyszącą.

Pacjentami opiekuje się zespół medyczny, legitymujący się wiedzą i wysokimi umiejętnościami z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń laryngologicznych.
W skład zespołu wchodzą:
– lekarz Alicja Przybycin – Kierownik
– lekarz Anna Gendaszyk-Tiszer – z-ca Kierownika
– dr n. med. Dorota Miętkowska – Leszniewska
– lekarz Izabela Kończewska
– lekarz Małgorzata Lindner
– lekarz Jakub Goch
– lekarz rezydent Weronika Prałat
oraz
Pielęgniarka Oddziałowa Pani Hanna Szelejewska, pielęgniarki oraz personel pomocniczy.

Przyjęcia na Oddział Laryngologiczny odbywają się:
– w trybie planowym – od poniedziałku do piątku o godzinie 8.00,
– w trybie nagłym codziennie przez całą dobę.
Tel. do Gabinetu lekarskiego: tel. 61 281 55 23
Tel. do Punktu Pielęgniarskiego: tel. 61 281 55 27
Tel. do Sekretariatu oddziału: 61 281 55 29

 


Galeria zdjęć

Pokój Pacjenta

Sala zabiegowa


KOMUNIKAT z dnia 12.11.2021r. - Odwiedziny Pacjentów

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, od dnia 12.11.2021r. wprowadza się ZAKAZ ODWIEDZIN w Szpitalu.
Dziecku może towarzyszyć jedna osoba bez objawów zachorowania. Osoby zaszczepione będą poproszone o przedstawienie Paszportu Covidowego, ozdrowieńcy Certyfikatu poświadczającego przechorowanie n Covid -19.
Odwiedziny są możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, po konsultacji i uzgodnieniu szczegółów z lekarzem dyżurnym, lub kierownikiem oddziału.
Zakaz odwiedzin nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie Szpitala. Oddziały szpitalne przyjmują Pacjentów w trybie planowym i nieplanowym.