600 TYS. ZŁ. NA ZAKUP NOWEGO AMBULANSU Z WYPOSAŻENIEM
ZE ŚRODKÓW SUBFUNDUSZU MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH!
Pan Poseł Zbigniew Dolata, Pan Starosta Zenon Jahns oraz Pan Prezes Michał Sobolewski,
podczas briefingu prasowego, ogłosili pozyskanie kolejnego budżetu z Ministerstwa Zdrowia,
w wyniku czego Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie
doposaży Zespół Ratownictwa Medycznego w nowoczesną karetkę.