W dniu 31 maja 2022r. Szpital w Śremie wzbogacił się o nową karetkę, która zastąpi dotychczas wynajmowaną karetkę typu „S”. Zakup ten został sfinansowany ze środków unijnych w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Członkiem Metropolii jest Miasto i Gmina Śrem i dzięki zaangażowaniu Burmistrza Adama Lewandowskiego i Starosty Zenona Jahnsa Szpital uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.800.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki i aparatu RTG. Dostawa aparatu RTG nastąpi w sierpniu.