14 lutego 2023 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim, podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania wartą blisko 11,4 mln zł. Pięć szpitali powiatowych
z regionu otrzymało przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego środki unijne na działania naprawcze, prowadzone po pandemii COVID-19 .

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. otrzymał kwotę dofinansowania
2 208 768,71zł. Już wkrótce rozpocznie się procedura zakupu nowoczesnych sprzętów na oddziały, a także pracownie Szpitala. Z zakupionego sprzętu skorzystają Pacjenci oddziałów m.in. Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Oddziału Urologicznego oraz Laryngologicznego. Warto dodać, że również Pacjenci Pracowni Endoskopowej zyskają na doposażeniu tej pracowni.

Na zdjęciu powyżej (od lewej strony):
Starosta Śremski Zenon Jahns
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezes Szpitala Michał Sobolewski