Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i NFZ od dnia 01.04.2022roku pacjenci przyjmowani do Szpitala nie są zobowiązani do okazywania Certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19. Przed planową hospitalizacją także  nie wykonuje się rutynowego testowania w kierunku SARS- CoV-2 pacjentowi bezobjawowemu (bez gorączki i/lub infekcji dróg oddechowych).

W związku z utrzymującą się tendencją spadkową  średniej liczby nowych zakażeń koronawirusem od dnia 01.04.2022r w Szpitalu w Śremie zawieszamy działalność Punktu Wymazowego.