W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 oraz łagodzeniem obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital dopuszcza możliwość odwiedzin pacjentów z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • sugeruje się, aby odwiedziny  we wszystkie dni tygodnia odbywały się do godziny 17:00
  • sugeruje się, aby nie odwiedzać pacjentów w godzinach 8:00-11:00, ponieważ jest to czas wizyt lekarskich
  • o możliwości odwiedzania po godzinie 17:00 decyduje lekarz lub pielęgniarka dyżurna
  • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, w szczególnych sytuacjach dwie osoby

Wyjątkiem są:

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,  który z uwagi na charakter zabiegowy oddziału  proponuje się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w następującym czasie:

wtorki, środy i piątki w godzinach 15:00-17:00

Oddział Ginekologiczno- Położniczy proponuje się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w następującym czasie:

we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 14.00 do 17.00

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zakładka ODDZIAŁY/ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Osoba odwiedzająca:

  • nie może mieć objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, ból gardła)
  • jest zobowiązana podczas wizyty przebywać w maseczce zasłaniającej szczelnie nos i usta
  • wykonać przed i po wizycie dezynfekcję rąk

Prosimy korzystać także z informacji w zakładce PACJENT/ Odwiedziny

Dziękujemy za wyrozumiałość w kwestii organizacji odwiedzin, wszystko w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa wszystkim Pacjentom.