Dzięki dotacjom Gminy Brodnica, Gminy Dolsk oraz Gminy Książ Wlkp. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  wzbogaciła się o nowy aparat ultrasonograficzny.

Zakup został zrealizowany ze środków:

Gminy Brodnica – dotacja w wysokości 30 000 zł

Gminy Dolsk – dotacja w wysokości 15 000 zł

Gminy Książ Wlkp. – dotacja w wysokości 15 000 zł