Wieloletnie starania Szpitala o drugi poziom w dziedzinie neonatologii zaowocowało uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiej Konsultant ds. Neonatologii i zgodą na realizację świadczeń, wydaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podwyższenie poziomu referencyjności. Oznacza to, że zapewnimy specjalistyczną opiekę noworodkom urodzonym w naszym szpitalu przedwcześnie, z niską masą ciała, z koniecznością stałego monitorowania pracy serca, oddechu i temperatury lub z problemami oddechowymi. Oddział będzie mógł także pomóc noworodkom urodzonymi w innych placówkach szpitalnych i przyjąć noworodki wymagające pomocy medycznej na poziomie drugiego stopnia. - zmiana stopnia referencyjności oficjalnie obowiązuje od 1 września 2022r.