Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. ogłasza sprzedaż sprzętu:

Tomograf komputerowy- typ: Bright Sped Elite, producent:GE, rok produkcji 2011, tomograf bez lampy (uszkodzona)

Cena wywoławcza: 50000,00 zł brutto

Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia 2022r.

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala.

Wszelkich informacji na temat sprzedaży udziela Dział Techniczny, tel: 61 281 5419 od poniedziałku do piątku w godz: 7:00-14:30

Rozstrzygnięcie

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. o. o.

informuje, że rozstrzygnięto sprzedaż Tomografu komputerowego – typ: Bright Sped Elite, producent:GE, rok produkcji 2011, tomograf bez lampy.

Komisja wybrała ofertę firmy TQMS Sp. z o. o. ul. Ostrowiecka 40A, 21-300 Radzyń za cenę 60.000,00 zł brutto.