SZANOWNI PACJENCI!
Do Oddziału Noworodkowego naszego szpitala
zakupiliśmy kolejne nowoczesne urządzenia.

Noworodki urodzone przedwcześnie, tak jak wszyscy ludzie, wymagają stałej temperatury ciała, ale nie potrafią jej samodzielnie utrzymać.
Mają niewystarczająco rozwiniętą tkankę tłuszczową, a ich mięśnie są zbyt słabe, aby wytwarzać ciepło.
Dlatego właśnie większość wcześniaków spędza pierwszych kilka godzin lub dni swojego życia w łóżeczku,
nad którym zamontowane jest źródło ciepła.
Jest to tak zwany inkubator.
Inkubatory stosuje się w medycynie jako izolowane „pomieszczenie” dla noworodków.

Inkubator ogrzewa powietrze wokół dziecka i pomaga mu utrzymać stałą, prawidłową temperaturę. Zadaniem inkubatora jest wytworzenie mikroklimatu o odpowiedniej temperaturze, wilgotności i składzie atmosfery. Czujnik przymocowany do skóry dziecka monitoruje temperaturę jego ciała, a inkubator odpowiednio reguluje ogrzewanie. Są to warunki pośrednie pomiędzy środowiskiem, w jakim przebywał płód w łonie matki, a światem zewnętrznym.

Używane są 2 rodzaje inkubatorów: zamknięty i otwarty. I takie właśnie zostały zakupione.

Inkubator zamknięty  chroni dziecko przed nagłymi zmianami temperatury powietrza. Skóra nie chroni maluszka przed utratą wody z organizmu.  Inkubator nie stanowi całkowitej ochrony przed utrata wody i izolacją przed drobnoustrojami (bakteriami, wirusami, grzybami), ale znacznie ogranicza ryzyko ich działania.
Nie stanowi także ochrony przed nadmiernym natężeniem światła i hałasu. Dlatego aby maksymalnie poprawić komfort pacjenta wewnątrz inkubatora, stosujemy osłony zewnętrzne na pokrywę z pleksi, aby zapewnić brak światła oraz ograniczyć występowanie głośnych odgłosów wokół (rozmowy, stukanie, sygnały alarmów). Pozytywny jest za to wpływ spokojnych dźwięków docierających do wnętrza inkubatora, takich jak muzyka, czytanie, mówienie do dziecka. Przebywanie dziecka w inkubatorze nie oznacza, że nie potrzebuje ono obecności rodziców. Nawet jeżeli rodzice nie mogą dotknąć dziecka, ważna jest ich obecność, głos. W wielu przypadkach pozwala się rodzicom nawet wkładać ręce do inkubatora i dotykać maleństwa. A w sytuacji, gdy stan noworodka jest stabilny, można go wyjmować na ręce rodziców, by umożliwić bezpośredni kontakt, czyli kangurowanie.

Inkubator otwarty, inaczej stanowisko otwarte, składa się z rodzaju łóżeczka, na którym leży noworodek, oraz umieszczonego nad nim promiennika ciepła, który generuje odpowiednią temperaturę. Ścianki boczne są niskie, nie zamykają w całości inkubatora, w związku z czym nie można w nim regulować wilgotności. Zabezpieczają one przede wszystkim przed możliwością wyślizgnięcia się noworodka z inkubatora. Ze względu na prosty dostęp do małego pacjenta łatwiej jest w takim inkubatorze wykonywać czynności pielęgnacyjne i lecznicze.

Analizator do Gazometrii z krwi pępowinowej.
Badanie to służy jako dodatkowa ocena stanu noworodka po porodzie, wykonuje się rutynowo u każdego noworodka.

Gazometria u noworodka to badanie, dzięki któremu można sprawdzić równowagę kwasowo-zasadową w organizmie noworodka. Przy pomocy gazometrii poporodowej można również ocenić tzw. wymianę gazową – poziom tlenu oraz dwutlenku węgla we krwi dziecka. U noworodków badanie to wykonuje się przede wszystkim po to, aby sprawdzić wydolność procesu oddychania. W razie wystąpienia ewentualnych zaburzeń, wykonanie gazometrii poporodowej pozwala na dobór odpowiedniego leczenia.

Standard opieki okołoporodowej kładzie nacisk na aktywność podczas porodu, swobodne przyjmowanie różnych pozycji przez rodzącą, wykorzystywanie sprzętów, które pomagają kobiecie urodzić, spontaniczne parcie w dowolnej pozycji w drugim okresie porodu.

LINY PORODOWE
Liny zamocowane do ściany lub sufitu pełnią funkcję podobną do drabinek – pomagają zachować wertykalną pozycję, najbardziej korzystną podczas porodu, bo wykorzystującą siłę grawitacji.

Mocno trzymając się lin rękami, rodząca pozostaje w pionowej pozycji, a dodatkowo odciąża swój kręgosłup i nogi, dając im trochę wytchnienia.