Sekretariat Prezesa:
Telefon: 61 281 5443
Fax: 61 28 35 788

Naczelna Pielęgniarka:
Telefon: 61 281 5445

Pielęgniarka Epidemiologiczna:
Telefon: 61 281 5485

Dział Kadr i Płac:
Telefon Kadry: 61 281 5450
Telefon Płace: 61 281 5426
Kierownik Działu: Telefon: 61 281 5449

Dział Księgowości:
Telefon: 61 281 5421
Telefon: 61 281 5425
Gł. Księgowa: Telefon: 61 281 5408

Dział Organizacji i Nadzoru:
Telefon:  61 281 5495
Telefon: 61 281 5476

Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Zarządzania Jakością i Marketingu,
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:
Telefon: 61 281 5410

Koordynator Poradni Szpitalnych:
Telefon: 61 281 5562

Dział Techniczny:
Telefon: 61 281 5419
Telefon: 61 281 5403

BHP:
Telefon: 61 281 5516

Zamówienia Publiczne:
Telefon: 61 281 5462