Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NŚOZ), to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna znajduje się na parterze budynku głównego, za poradniami, pokój nr 15 lub wejście z zewnątrz,

(pochylnia przy schodach od strony dużego parkingu) .

NŚOZ CZYNNA:
od poniedziałku do piątku: 18.00 – 08.00
soboty, niedziele i święta – całodobowo

Kontakt: 504 122 062 lekarz, 504 122 025 pielęgniarka

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna obejmuje lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, z której pacjent może skorzystać,  po zamknięciu swojej Przychodni Lekarza Rodzinnego.
Są to najczęściej sytuacje gdy:
– pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
– zastosowane środki domowe lub leki zastępcze bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– pacjent ma istotną obawę, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

 Lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie 504-122-062 - lekarz

Zgłoszenia świadczeń pielęgniarskich do realizacji w domu:
tel. kom. 504 122 025 (w dni powszednie od 8:00 – 14:00 i od 18:00 – 8:00, w dni świąteczne całodobowo)
Zgłoszenia wizyt lekarskich do domu, tel. kom. 504 122 062

W przypadku awarii sieci komórkowych kontakt: 61 281 5641