Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,
jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, skargi i wnioski z Państwa strony.

Można je składać osobiście, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio kierownikom, przełożonym w danej komórce organizacyjnej lub w Sekretariacie Prezesa Zarządu Szpitala.
Na każdą skargę pisemną odpowiadamy pisemnie, natomiast skargi ustne są rozpatrywane po umówieniu się na spotkanie z Dyrektorem ds. Lecznictwa.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 1 63-100 Śrem
tel. 61 281 54 43 fax 61 2813 57 88

Ponadto:

Dyrektor ds. Lecznictwa 
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek 09.30 do 10.30.
nr telefonu 61 281 54 43

Pełnomocnik Prezesa ds. Praw Pacjenta Szpitala
przyjmuje od poniedziałku – piątku, w godzinach od 7.00 – 14.30
nr tel. 61 281 54 10

WOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej
61 – 823 Poznań
ul. Piekary14/15 pokój 301
skargi są przyjmowane:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
tel.: 61 850 60 75, 61 658 04 07, 61 658 04 51

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01- 171 Warszawa
tel. sekretariat : (22) 532 82 50, fax (22) 532 82 30

Ogólnopolska bezpłatna infolinia 800-190-590
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22/583 66 00
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15