Historia Szpitala

Historia Szpitala

Najstarsze wzmianki o szpitalu w Śremie sięgają XV wieku. Budynek szpitalny przy ulicy Farnej zyskał rangę szpitala garnizonowego, wybudowano go w latach 1861 – 1862, a następnie stale modernizowano i przebudowywano. Przed II wojną światową został Szpitalem Powiatowym, posiadał 55 łóżek w oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, zakaźnym. Tak funkcjonował do lat powojennych powiększając w 1967 roku liczbę łóżek do 205, organizując stopniowo nowe oddziały – ginekologiczno – położniczy i dziecięcy. W sytuacji dynamicznego rozwoju Śremu i wzrastającej liczby mieszkańców głównie za sprawą powstania w 1964 roku Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu – Oddziału Zamiejscowego Odlewni Żeliwa w Śremie, budowa nowego szpitala stała się koniecznością.
Nowy budynek Szpitala w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1 został oddany do użycia 30 października 1980 roku, a pierwszych pacjentów zaczęto przyjmować 17 lutego 1981 roku. Placówka została przeniesiona ze starych zabudowań szpitalnych z ul. Farnej.
Od 1 stycznia 2012 roku Szpital w Śremie rozpoczął działalność jako Spółka prawa handlowego. W trzynastu oddziałach szpitalnych świadczone są usługi medyczne w 24 – godzinnym systemie stacjonarnym wzbogacone o działalność nowo otwartego oddziału rehabilitacji neurologicznej.

Od 1 stycznia 2012 roku placówka oferuje także kompleksowe usługi w ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach poradni: chirurgicznej, laryngologicznej, ginekologiczno – położniczej, urologicznej, neurologicznej oraz ortopedycznej. W kolejnych latach uzyskano kontrakt na świadczenia w poradniach: dermatologicznej, diabetologicznej, chorób wewnętrznych, pediatrycznej, preluksacyjnej, kardiologicznej.

Z dniem 30 grudnia 2016 roku placówka przyjęła nową nazwę: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Szpital ma zdefiniowaną misję: : „Tutaj Ludzie pomagają Ludziom”.

 

Szpital w Śremie