Kierownik:

Ewa Osipowicz-Rukszto

Oddziałowa:

Katarzyna Pankiewicz

Galeria zdjęć

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny szpitala obejmuje cztery sale operacyjne oraz wydzieloną salę cięć cesarskich znajdującą się w obrębie Bloku Porodowego.

Nowoczesny blok operacyjny wynika z konieczności dostosowania szpitala do obowiązujących wymogów w tym zakresie. Dzięki modernizacji zorganizowano funkcjonalny układ pomieszczeń, rozdział ruchu personelu na czysty i brudny, osobne wejścia dla pacjenta i personelu, zaplecze socjalne.

Personel Bloku Operacyjnego:
Kierownik – Ewa Osipowicz-Rukszto
Pielęgniarka Oddziałowa – Katarzyna Pankiewicz
oraz instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologiczne i personel pomocniczy.

Na Bloku Operacyjnym wykonuje się zabiegi z zakresu:
– chirurgii ogólnej,
– ortopedii,
– urologii,
– ginekologii,
– otolaryngologii,
– położnictwa.

Do dyspozycji mamy nowoczesny sprzęt zabiegowy, m.in.:
– artoskop,
– laparoskopy,
– ramię C,
– nóż harmoniczny,
– koagulacjęargonową.


Galeria zdjęć

Sala operacyjna