Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udziela świadczeń wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym się pod nr telefonu:

504-122-025

504-122-062

516-185-340

Po konsultacji telefonicznej lekarz zadecyduje o przebiegu leczenia, a także oceni czy jest potrzeba przyjazdu pacjenta na wizytę do szpitala np. w celu osłuchania. Pacjent, który otrzyma zalecenie pojawienia się na wizycie lekarskiej powinien skierować się do wejścia do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez pochylnię, zaraz przy głównym parkingu Szpitala. Nie należy kierować się do wejścia przez SOR (przez namiot).

Pomoc Ambulatoryjna w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia :
Parter budynku Szpitala, za poradniami, pokój nr 15
od poniedziałku do piątku: 18.00 – 08.00
soboty, niedziele i święta – całodobowo

Nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna obejmuje lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, z której pacjent może skorzystać,  pomiędzy godziną 18.00, a 8.00, a więc po zamknięciu swojej Przychodni Lekarza Rodzinnego.
Są to najczęściej sytuacje gdy:
– pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
– zastosowane środki domowe lub leki zastępcze bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– pacjent ma istotną obawę, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Zgłoszenia świadczeń pielęgniarskich do realizacji w domu:
tel. kom. 504 122 025 (w dni powszednie od 8:00 – 14:00 i od 18:00 – 8:00, w dni świąteczne całodobowo)
Zgłoszenia wizyt lekarskich do domu:
tel. kom. 504 122 062 lub 516 185 340