Kierownik:

Łukasz Kawalec

Oddziałowa:

Hanna Chrzanowska

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 56 31
lub
61 281 56 32

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 00

Galeria zdjęć
ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala prowadzi działalność leczniczą w zakresie:
– anestezji, czyli znieczuleń ogólnych lub regionalnych i sedacji do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych,
– intensywnej terapii, czyli postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia,
– reanimacji, czyli czynności mających na celu przywrócenie funkcji organizmu po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia,
– leczenia bólu,
– kompleksowej pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów leczonych w oddziale.
Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Intensywna Terapia

Procedury główne:
• Leczenie pacjentów z niewydolnością narządową zagrażającą życiu: oddechową krążenia, oddechową, OUN, nerek, wątroby, krzepnięcia
• Leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową
• Leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym
• Leczenie pacjentów we wstrząsie (kardiogennym, neurogennym, krwotocznym, septycznym, anafilaktycznym)
• Leczenie zatruć

Procedury szczegółowe:
• Terapia wentylacyjna, w tym wentylacja niezależna obu płuc
• Ciągła terapia nerkozastępcza
• Lecznicza wymiana osocza
• Terapia lekami inotropowymi w tym aminami katecholowymi, levosimendan
• Rozszerzone monitorowanie hemodynamicze
• Leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN z możliwością monitorowania ICP
• Zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi
• Leczenie żywieniowe do i pozajelitowe
• Leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych (NovoSeven, Oktaplex)

• obecność komisji orzekającej o trwałym i nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu z aktywnością donacyjną

Anestezjologia 
Procedury główne:
• Znieczulenie ogólne wziewne
• Całkowite znieczulenie dożylne
• Znieczulenie złożone
• Znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych
• Znieczulenie zbalansowane (ogólne + regionalne)
• Analgezja pooperacyjna
• Analgezja porodów
• Kaniulacja żył centralnych
• Kaniulacja tętnic
Praca na Oddziale prowadzona jest w systemie ciągłym i zabezpiecza ją całodobowy dyżur lekarski i pielęgniarski w składzie:
– Kierownik lekarz Łukasz Kawalec
– lekarz Ryszard Zawadzki
– lekarz Jarosław Nowak
– lekarz Robert Choma
– lekarz Katarzyna Przychodna

Dyżury:

– lekarz Amadou Diakite
– lekarz Ewa Osipowicz – Rukszto
– lekarz Kamila Skrobańska
– lekarz Igor Bielski
– lekarz Małgorzata Hippmann
– lekarz Krzysztof Sobkowicz
– dr n. med. Michał Roman
– lekarz Agnieszka Sobczyk
– lekarz Arkadiusz Sosnowski
– lekarz Karolina Krystkowiak
– lekarz Magdalena Swarcewicz
– lekarz Katarzyna Pruska
– lekarz Tomasz Bartkowiak
– lekarz Agnieszka Tarczyńska – Roman
– lekarz Anna Lonowska
– lekarz Katarzyna Klajbor
– lekarz Ewa Goszczyńska
– lekarz Amadusz Woźniak

oraz Pielęgniarka Oddziałowa Pani Hanna Chrzanowska wraz z pielęgniarkami anestezjologicznymi i personelem pomocniczym.
W kwietniu 2012 roku zakończono gruntowną przebudowę i modernizację Oddziału, przystosowując go do wymagań w zakresie wyposażenia i spełnienia standardów sanitarnych. W ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się 6 łóżek, z których każde posiada indywidualne monitorowanie oraz respirator.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze prowadzący.
Informacje o stanie zdrowia nie są udzielane telefonicznie.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na III piętrze szpitala.

 

 


Galeria zdjęć

Oddział


ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH