Kontakt:

Telefony kontaktowe z personelem medycznym oddziału:

– Punkt lekarski (strefa zielona)

61 281 5583

– Punkt pielęgniarski (strefa czerwona)

61 281 5506

Oddział Covidowy

Z dniem 21 lutego 2022r. został zamknięty Oddział Covid, jednocześnie swoją działalność wznowił Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.