Kierownik:

Piotr Dobrowolski

Oddziałowa:

Halina Floryszczak

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 54 91

Punkt pielęgniarski:
61 281 54 93

Sekretariatu oddziału:
61 281 56 20

Galeria zdjęć

Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny mieści się na I piętrze budynku szpitala .
Leczymy pacjentów w wieku do ukończenia 18 roku życia w zakresie:
– Zakażenie dróg oddechowych
– Zapalenie gardła i migdałków
– Zapalenie krtani
– Zapalenie uszu
– Angina
– Zapalenie oskrzeli
– Obturacyjne zapalenie oskrzeli
– Odoskrzelowe zapalenie płuc
– Zapalenie płuc z rtg + z objawami umiarkowanej niewydolności oddechowej
– Astma oskrzelowa – zaostrzenie
– Nadciśnienie tętnicze łagodne
– Bóle brzucha
– Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
– Niedokrwistość – diagnostyka i leczenie
– Nieżyt żołądkowo – jelitowy
– Zapalenie jamy ustnej
– Zaparcia
– Bóle głowy
– Porażenie obwodowe nerwu twarzowego
– Drgawki – diagnostyka i leczenie
– Zakażenia uogólnione
– Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych wirusowe
– Zapalenie węzłów chłonnych
– Zakażenie dróg moczowych
– Odmiedniczkowe zapalenie nerek
– Zapalenie stawów odczynowe
– Pokrzywka
– Omdlenie
– Niedobory masy ciała i wzrostu – podstawowa diagnostyka
– Zaburzenia odżywiania – podstawowa diagnostyka
– Lekkie i średnie zatrucia lekami – po konsultacji z Ośrodkiem Toksykologii

Nad pacjentami czuwa doświadczony zespół specjalistów pod kierownictwem lek. med. Pana Piotra Dobrowolskiego oraz cały sztab pielęgniarek z Pielęgniarką Oddziałową Panią Haliną Floryszczak

Kadrę lekarską oddziału stanowią:

– lekarz Olha Stepanova
– dr n. med. Emilia Tomczak
– dr n. med. Magda Kopaczewska

– dr n. med. Paweł Kemnitz

Z dniem 1 czerwca 2016 roku Oddział Pediatryczny poszerzył swoją ofertę diagnostyczno – leczniczą o konsultacje specjalisty neurologa dziecięcego w osobie dr n. med. Pana Pawła Kemnitza – konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie oraz adiunkta w klinice Neurologii Dziecięcej UMP w Poznaniu.

Oddział pod koniec 2016 roku przeszedł remont i obecnie składa się z 7 sal wyposażonych w węzły sanitarne, sali intensywnego nadzoru wyposażoną w nowoczesny sprzęt, wygodnie urządzony gabinet zabiegowy. Mali pacjenci mają także do dyspozycji miejsce do zabawy i rekreacji jeżeli stan ich zdrowia pozwala na kontakt z innymi dziećmi. Umożliwiamy rodzicom/opiekunom pozostanie z dziećmi przez całą dobę.

Ważne informacje:
Przyjęcia na Oddział odbywają się codziennie przez całą dobę.
Tel. do Gabinetu lekarskiego: 61 281 54 91
Tel. do Punktu pielęgniarskiego 61 281 54 93
Tel. do Sekretariatu oddziału: 61 281 56 20

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO
SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.

I Informacje ogólne.

1. Informacji o stanie zdrowia, przebiegu leczenia oraz planowanym postępowaniu udziela Kierownik oddziału oraz lekarz prowadzący, o aktualnym stanie zdrowia pacjenta informuje lekarz dyżurny.
2. Z chorym dzieckiem może przebywać jedna osoba (rodzic, opiekun dziecka), w miarę możliwości oddziału.
3. Rodzice, opiekunowie dzieci mogą korzystać z opieki duszpasterskiej – Kaplica szpitalna p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – informator duszpasterski.
4. Dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziału odbywa się wg harmonogramu:
Śniadanie 8:00 – 8:30; Obiad 12:30; Kolacja 17:30.
II Zasady organizacyjne wspólnego pobytu dziecka i osoby towarzyszącej.
1. Z chorym dzieckiem w jednym czasie może przebywać jedna osoba (opiekun, który zobowiązany jest zgłosić swoją obecność). Opiekun dziecka musi być osobą zdrową.
2.Opiekun oraz osoby odwiedzające nie mogą powodować żadnych utrudnień w działalności oddziału, tzn. pracy lekarzy, pielęgniarek i innego personelu. Przebywanie opiekuna nie może naruszać praw innych pacjentów do spokoju, intymności itp.
3. Opiekun oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania powyższego regulaminu, zastosowania się do poleceń personelu medycznego oddziału (szczególnie w sytuacji choroby zakaźnej dziecka).
4. Opiekun zobowiązany jest do:
a) pozostawienia wierzchniej odzieży w szatni szpitala,
b) wykonywania osobiście czynności pielęgnacyjnych u chorego dziecka,
c) nieprzerwanego towarzyszenia dziecku w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
d) korzystania z urządzeń w części oddziału przeznaczonej do spożywania posiłków przez rodziców/opiekunów,
e) rodzin/opiekun zobowiązany jest do:
– zorganizowania we własnym zakresie posiłków dla siebie (catering na terenie szpitala lub poza),
– posiadania własnych przyborów toaletowych, środków higienicznych na okres pobytu z chorym dzieckiem, utrzymania w porządku łóżka, stolika,
– wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych porannych do godziny 8:00, toalety wieczornej do godz: 21:00.
 W związku z powyższym zabrania się:
– palenia tytoniu w pomieszczeniach oddziału oraz na terenie całego szpitala,
– sporządzania w oddziale posiłków dla dzieci i odwiedzających,
– używania grzałek, czajników bezprzewodowych, przyrządzania i spożywania gorących posiłków w salach chorych,
– korzystania przez odwiedzających z sanitariatów przeznaczonych dla dzieci,
– prania, suszenia w oddziale własnej odzieży i ubranek dziecięcych,
sadzania dzieci na parapetach okiennych i rozkładanych fotelach przeznaczonych do użytku przez opiekuna (zgodnie z instrukcją obsługi fotela)
– pozostawiania dzieciom lekarstw oraz ostrych, niebezpiecznych przedmiotów (np. noże, nożyczki itp.),
– samodzielnego stosowania zabiegów leczniczych, zmiany diety czy zalecenia postępowania,
– używania indywidualnych środków pielęgnacyjnych (mydło, oliwka, kremy ochronne) w przypadku przeciwwskazań,
– używania prywatnych ubrań dziecięcych, pieluszek wielorazowych w przypadku choroby zakaźnej.
5. W sytuacjach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego – izolacja pacjenta – dziecka z powodu choroby zakaźnej, opiekun zobowiązany jest respektować wszelkie dodatkowe zalecenia personelu medycznego związane z przestrzeganiem zasad izolacji oraz zaostrzonego reżimu sanitarnego.
Opiekun dziecka zobowiązany jest do przestrzegania:
– zasady ograniczenia kontaktu chorego dziecka wyłącznie do jednej osoby (rodzica, opiekuna), ogranicza się prawo odwiedzin dodatkowych osób.
– zasady zakazu przebywania chorego dziecka na innych salach, korytarzach, przedszkolu.
– zakazu używania prywatnych ubrań, pieluszek z wyjątkiem jednorazowych itp.
Dziecko z chorobą zakaźną może korzystać z przydzielonych na czas izolacji zabawek, których rodzaj zostaje ograniczony wyłącznie do tych, które można poddać skutecznej dezynfekcji. Po zakończonej izolacji zabawki należy zwrócić bezpośrednio personelowi szpitala.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za:
– za zaginioną odzież, zabawki itp.
– za pieniądze, dokumenty, przedmioty wartościowe pozostawione w oddziale.

 


Galeria zdjęć

Pokoje Pacjentów