Ważne Informacje:

Kwalifikacje pacjentów i uzgodnienie terminu przyjęcia na oddział dokonuje Kierownik Oddziału. Kwalifikacje do endoskopowej operacji nosa i zatok (FESS) odbywają się w wybrane piątki od godziny 13:00 w Poradni Laryngologicznej. Zapisy do Poradni Laryngologicznej  61 28 15 401 lub 61 28 15 427. Konieczne jest potwierdzenie wizyty dwa dni przed przybyciem w sekretariacie Oddziału Laryngologicznego pod nr telefonu 61 281 55 29. Ważne! Do kwalifikacji do operacji należy przynieść płytę z Tomografu Komputerowego zatok, nie jest wymagane oddzielne skierowanie do poradni oraz wcześniejsza rezerwacja terminu.

Kierownik:

Alicja Przybycin

Oddziałowa:

Hanna Szelejewska

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 55 23

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 27

Sekretariat oddziału:
61 281 55 29

Galeria zdjęć

Oddział Laryngologiczny

W sprawach pilnych należy kontaktować się z lekarzami Oddziału Laryngologicznego, telefon do dyżurki lekarskiej 61 281 55 23.

Oddział Laryngologiczny szpitala zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń uszu, nosa, gardła, krtani u dorosłych i u dzieci powyżej 3-go roku życia. Oddział znajduje się na II piętrze szpitala.

Kwalifikacje do endoskopowej operacji nosa i zatok (FESS) odbywają się w wybrane piątki od godziny 13:00 w Poradni Laryngologicznej. Zapisy do Poradni Laryngologicznej  61 28 15 401 lub 61 28 15 427. Konieczne jest upewnienie się przed przybyciem w sekretariacie Oddziału Laryngologicznego pod nr telefonu 61 281 55 29 czy kwalifikacje się odbędą.
Ważne! Do kwalifikacji do operacji należy przynieść płytę z Tomografu Komputerowego zatok, nie jest wymagane oddzielne skierowanie do poradni oraz wcześniejsza rezerwacja terminu.

Zapisy na zabiegi laryngologiczne:
mailowo (zapisy-laryngologia@szpital-srem.pl):
na zabiegi “typowe” (plastyka przegrody nosa, wycięcie migdałków podniebiennych, plastyka małżowin nosowych dolnych, wycięcie migdałka gardłowego u dzieci powyżej 3 roku życia) należy wysłać nr skierowania, nr PESEL oraz nr telefonu. (UWAGA! Zapis drogą mailową odbywa się automatycznie po wpłynięciu wiadomości, ze wskazanymi danymi, do oddziału. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zabiegu należy kontaktować się telefonicznie lub osobiście!)
telefonicznie: pod nr telefonu 61 281 55 29
osobiście: w sekretariacie oddziału

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale:

Procedury zabiegowe
wycięcie migdałków podniebiennych u dorosłych i dzieci od 10 roku życia
wycięcie migdałka gardłowego u dzieci od 3 roku Życia
wycięcie guzków gardła języka I jamy ustnej
podcięcie wędzidełka języka
usuwanie kamieni z przewodów ślinianek
endoskopowe usunięcie zmian krtani/Polipy, zmiany przerostowe, biopsja/
wycięcie zmian w zakresie ucha zewnętrznego
plastyka przegrody nosa
usuwanie polipów nosa
endoskopowe operacje nosa i zatok/FESS/
repozycja kości nosa
wycięcie torbieli bocznej i środkowej szyi
wycięcie węzłów chłonnych szyjnych
wycięcie zmian skóry I tkanki podskórnej w zakresie twarzy I szyi
nacięcie I drenaż ropni w zakresie twarzy i szyi

Procedury niezabiegowe
Diagnostyka I leczenie chorób uszu, zatok, gardła i krtani
Diagnostyka nowotworów uszu, nosa, gardła, krtani i ślinianek
Leczenie krwawień nosa
Badanie endoskopowe krtani

Oddział dysponuje stałym dostępem do pracowni diagnostycznych oraz własną salą zabiegową, na której wykonywana jest większość zabiegów. Zespół medyczny korzysta z nowoczesnego sprzętu, który przyczynia się do skrócenia czasu pobytu pacjenta w Szpitalu oraz zapewnia, dzięki swojej małej inwazyjności, szybszy i mniej bolesny powrót do zdrowia.

Oddział posiada 2- i 3-osobowe sale chorych.
Pacjenci do 7 roku życia mogą przebywać całodobowo z osobą towarzyszącą.

Pacjentami opiekuje się zespół medyczny, legitymujący się wiedzą i wysokimi umiejętnościami z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń laryngologicznych.
W skład zespołu wchodzą:
– lekarz Alicja Przybycin – Kierownik
– lekarz Anna Gendaszyk-Tiszer – z-ca Kierownika
– dr n. med. Dorota Miętkiewska – Leszniewska
– lekarz Izabela Kończewska
– lekarz Małgorzata Lindner
– lekarz Jakub Goch
– lekarz rezydent Weronika Prałat
oraz
Pielęgniarka Oddziałowa Pani Hanna Szelejewska, pielęgniarki oraz personel pomocniczy.

Przyjęcia na Oddział Laryngologiczny odbywają się:
– w trybie planowym – od poniedziałku do piątku o godzinie 8.00,
– w trybie nagłym codziennie przez całą dobę.
Tel. do Gabinetu lekarskiego: tel. 61 281 55 23
Tel. do Punktu Pielęgniarskiego: tel. 61 281 55 27
Tel. do Sekretariatu oddziału: 61 281 55 29

 


Galeria zdjęć

Pokój Pacjenta

Sala zabiegowa