Zatrudnimy salowe

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni osoby na stanowisko SALOWA . Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagania:

– wykształcenie min. podstawowe,
– brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,

– udokumentowane szczepienie p/WZW B,

badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (wykonuje SANEPID),
– bezkonfliktowość,
– umiejętność współpracy w grupie.

 

Zadania:

– utrzymanie w czystości i porządku ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, sprzętów i urządzeń;

– utrzymanie w czystości i porządku otoczenia, w którym przebywają pacjenci;

– realizowanie zadań związanych z transportem pacjentów, a także materiałów/sprzętów

niezbędnych do zabezpieczenia działalności oddziałów szpitalnych;

– pomoc w opiece nad pacjentem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Pielęgniarką Naczelną tel. 61/2815445 lub 508383127 lub z Działem Spraw Pracowniczych tel: 61/2815450.