26 lipca, 2023

RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie:...

26 lipca, 2023
9 marca, 2023

RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata...

9 marca, 2023