Centralna Sterylizatornia

W szpitalu  działa nowoczesna Centralna Sterylizatornia wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji: myjnie-dezynfektory, myjnię ultradźwiękową oraz sterylizatory.

tl_files/sterylizatornia1.jpg

Sterylizacja jest technologią niezbędną dla bezpieczeństwa sanitarnego pacjenta. W wyniku sterylizacji otrzymywany jest materiał sterylny, teoretycznie całkowicie wolny od zdolnych do życia drobnoustrojów. W praktyce, materiał sterylny definiowany jest jako taki, dla którego prawdopodobieństwo niesterylności wynosi 1 : 1 000 000.

tl_files/sterylizatornia4.jpg

W śremskim szpitalu Centralna Sterylizatornia wykonana została wg najwyższych standardów.
Podzielona jest na strefę brudną, czystą oraz sterylną. Fizyczny rozdział stref sanitarnych Centralnej Sterylizatorni jest warunkiem koniecznym do uniknięcia możliwości kontaminacji materiału sterylnego.
Nieodzownym elementem pomieszczeń pracowni jest ich wentylacja, która gwarantuje przepływ powietrza od strefy sterylnej do strefy brudnej oraz utrzymanie wilgotności powietrza na odpowiednim poziomie, powinna ona być niska, w celu zapobieżenia powstawania warunków korzystnych dla rozwoju mikroorganizmów. W tym celu wydzielona została wentylatornia. Pracownia wyposażona jest również w stację uzdatniania wody.

tl_files/sterylizatornia2.jpg

Pracujący w Centralnej Sterylizatorni personel jest przeszkolony w zakresie zasad aseptyki i antyseptyki, obsługi urządzeń i w postępowaniu ze sprzętem i materiałami przekazywanymi do Sterylizatorni.

Centralna Sterylizatornia świadczy usługi bezpłatnie na potrzeby Szpitala oraz odpłatnie dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów prywatnych, spółek lekarskich i pielęgniarskich.

Zapewniamy, że usługi świadczone przez Centralną Sterylizatornię są na najwyższym poziomie jakościowym, odpowiadają normom i przepisom, którym towarzyszy pełen monitoring i dokumentacja procesu sterylizacji.

By dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt z pracownikiem Centralnej Steryzlizatorni tel.61 281 55 19.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 6.00 – 18.00

tl_files/sterylizatornia3.jpg

Centralna Sterylizatornia mieści się na II piętrze Szpitala. Wejście naprzeciw Szatni Szpitala.

tl_files/sterylizatornia5.jpg

Serdecznie zapraszamy.