Kontakt:

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia:
61 281 54 97

Echo Serca (Echokardiografia)
Holter EKG i Holter ciśnieniowy
Próby wysiłkowe

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia świadczy usługi w zakresie wykonywania badań:

• Echo Serca (Echokardiografia)
• Holter EKG i Holter ciśnieniowy
• Próby wysiłkowe

Pracownia jest wpisana do Rejestru Pracowni Ambulatoryjnego Monitorowania EKG, akredytowanych przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym.

Rejestracja do badań odbywa się telefonicznie pod numerem tel. 61 281 54 97 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00, natomiast Pracownia czynna jest w godz. 7.00 – 14.30.

Zespół Pracowni tworzą:
– lekarz Sławomir Rybka – Kierownik Pracowni
– lekarz Radosław Siwak
– lekarz Sylwia Dziurda – Bielawska
– lekarz Andrzej Grzelka
– lekarz Danuta Zdrojowa – Gaweł
– dr n. med. Ewa Ciesiółka
– lekarz. Maciej Bartz
– pielęgniarka koordynująca – Elżbieta Michalak
– pielęgniarka – Grażyna Skrzypczak
– pielęgniarz – Wojciech Ławniczak
– elektroradiolog – Dawid Lipczak

Badania wykonywane są nieodpłatnie, na podstawie skierowania lekarskiego z Poradni Kardiologicznej Szpitala w Śremie oraz odpłatnie na podstawie skierowania, gdy badanie wykonywane jest na życzenie pacjenta.

Wyniki wydawane są w godzinach pracy Pracowni. Wynik odbiera pacjent osobiście, bądź osoba przez niego upoważniona.


Echo Serca (Echokardiografia)

Badanie Echo Serca, czyli inaczej echokardiografia jest to obrazowa metoda badania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków.
Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne).

tl_files/echo_serca.jpg

Szpital dysponuje nowoczesnym aparatem Simens Acuson SC 2000.

Wskazaniami do wykonywania badania są:
– choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego),
– wady serca wrodzone i nabyte,
– zapalenie mięśnia sercowego,
– bakteryjne zapalenie wsierdzia,
– choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie),
– nadciśnienie tętnicze,
– choroba zakrzepowo – zatorowa,
– zaburzenia rytmu serca,
– choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca),
– choroby naczyń (np. tętniak aorty),
– choroby sercowo – płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna),
– inne (urazy serca, nowotwory serca).

Badanie wykonywane jest nieodpłatnie na zlecenie lekarza z Poradni Kardiologicznej Szpitala w Śremie Sp. z o. o. lub odpłatnie na podstawie skierowania, gdy pacjent wykonuje badanie na własne życzenie.

Uwagi:
– pacjent powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej, obejmującej badania: EKG – wyniki tych badań należy przedstawić wykonującemu echokardiografię,
– nie ma specjalnych zaleceń, co do sposobu przygotowania się do badania.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Badań Czynnościowych Układu Krążenia, mieszczącej się na parterze Szpitala w Śremie w korytarzu diagnostycznym.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
ul. Chełmińskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 97
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala


Holter EKG i Holter ciśnieniowy

Badanie Holter EKG, czyli inaczej 24/48 – godzinna rejestracja EKG metodą Holtera, pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej, całodobowej aktywności badanego.
Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Pracownia dysponuje systemem holterowskim firmy Delmar Reynolds.

tl_files/holter_ekg.jpg

Wskazaniami do wykonania badania są:
– diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
– ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
– ocena czynności sztucznego rozrusznika,
– ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza.

Nie ma specjalnych zaleceń, co do sposobu przygotowania się do badania.

Badanie Holter ciśnieniowy, czyli inaczej 24 – godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są automatycznie w określonym odstępie czasu.
Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać, tzw. nadciśnienie białego fartucha, czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia.
Badanie to jest przydatne szczególnie u osób, u których stwierdzane są znaczne różnice w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu i w gabinecie.

Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia, połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru.

Ponieważ badanie ma na celu zarejestrować stan faktyczny, w trakcie badania zaleca się wykonywać wszystkie czynności jak zwykle – praca, wysiłek fizyczny, codzienne czynności domowe, sen.
Po ok. 24 godzinach aparat jest zdejmowany, wydruk badania otrzymuje Pacjent.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Badań Czynnościowych Układu Krążenia, mieszczącej się na parterze Szpitala w Śremie w korytarzu diagnostycznym.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
ul. Chełmińskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 97
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala.


Próby wysiłkowe

Test wysiłkowy polega na ocenie pracy serca w trakcie wysiłku i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. Test jest przeprowadzany na ruchomej bieżni. W trakcie badania następuje wzrost prędkości oraz kąta nachylenia bieżni. Przez cały czas kontrolowany jest zapis EKG, a pomiar ciśnienia tętniczego wykonywany jest  wielokrotnie w trakcie i po teście wysiłkowym.

tl_files/proby_wysilkowe.jpg

Badania te wykonywane są:
– w diagnostyce leczenia choroby niedokrwiennej serca,
– w ocenie stopnia upośledzenia sprawności fizycznej oraz ocenie leczenia farmakologicznego u chorych z wadami serca,
– w ocenie bezpieczeństwa treningu fizycznego u osób zdrowych,
– w ocenie sprawności serca u osób z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej,
– w kwalifikacji kardiologicznej do operacji poza sercowych.

Uwagi:
– zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów, jedzenia, picia na około 4 godziny przed testem,
– zalecane jest również, aby założyć wygodne buty i strój. W trakcie testu bardzo ważne jest, żeby informować o wszelkich objawach związanych z jego przebiegiem. Test będzie zatrzymany, gdy wystąpi którykolwiek z objawów: ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie,
– u mężczyzn z obfitym owłosieniem okolicy klatki piersiowej zostanie ogolone miejsce, w których umieszczone będą elektrody/

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Badań Czynnościowych Układu Krążenia, mieszczącej się na parterze Szpitala w Śremie w korytarzu diagnostycznym.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.
Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 97
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala.