Kontakt:

Pracownia EEG i Audiometryczna:
61 281 54 40

Pracownia EEG

Pracownia EEG i Audiometryczna

Nad Pracownią czuwa Pani Ewa Śmigielska – Technik Elektroradiologii.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 61 281 54 40.

Badania realizowane są na podstawie skierowania (dla sportowców badanie wykonywane jest bez skierowania).

Pracownia mieści się na parterze Szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Zapraszamy


Pracownia EEG

Elektroencefalografia (EEG) to metoda badania czynności bioelektrycznej mózgu, polegająca na odprowadzeniu z powierzchni czaszki za pośrednictwem odpowiednio ustawionych elektrod, potencjałów mózgowych według międzynarodowego systemu 10-20.
Dzięki tej metodzie można określić lokalizację i charakter zmian chorobowych w mózgu.

tl_files/pracownia_audiometryczna1.jpg

 

Każde badanie jest opisywane przez lekarza specjalistę neurologii lek. Roman Graczyk, dr Magdalena Kapelusiak – Pielok, dr Paweł Kemnitz.


Pracownia Badania Słuchu

Audiometria (badanie słuchu) – celem audiometrii przewodnictwa powietrznego jest określenie zdolności słyszenia dla różnych częstotliwości. Badanie może ujawnić utratę słuchu. Badanie przewodnictwa kostnego, to podanie tonu testowego bezpośrednio do ucha wewnętrznego w okolicach ucha środkowego za pośrednictwem kości czaszkowych w celu określenia progu słyszenia dla ucha wewnętrznego.

tl_files/pracownia_audiometryczna2.jpg

Szpital  dysponuje audiometrem klinicznym AC 33. Każdego roku Okręgowy Urząd Miar w Łodzi – Pracownia Akustyki i Drgań Mechanicznych Wydziału Metrologii Elektrycznej, Akustyki i Fizykochemii w Łodzi dokonuje pomiaru poziomu słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego i na ich podstawie wydaje Świadectwo Wzorcowania.

Realizujemy badania refundowane przez NFZ na podstawie skierowania z:
– Poradni Laryngologicznej,
– Poradni Medycyny Pracy,
– Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
oraz odpłatnie dla pacjentów:
– bez skierowania,
– ze skierowaniem z prywatnych gabinetów lekarskich.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Audiometrycznej, mieszczącej się na parterze szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Pracownia czynna jest od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku.

Pracownia EEG, Biofeedback i Audiometrii
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 40 – Pracownia EEG i Audiometryczna
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala