Kierownik:

Alicja Handkiewicz

Galeria zdjęć

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji

REHABILITACJA PO COVID-19

Przyjmujemy zapisy na rehabilitację po Covid-19, finansowaną przez NFZ na podstawie skierowania.

Skierowanie może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz POZ, specjalista, lekarz ze szpitala.

Rehabilitacja dotyczy pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszli zachorowanie na Covid-19 (potwierdzone odpowiednim dokumentem, np. wypisem ze szpitala, zaświadczeniem o statusie ozdrowieńca, pozytywnym testem na Covid-19- wykonanym wcześniej świadczącym o zachorowaniu w przeszłości, zaświadczeniem od lekarza, itp.) oraz maja objawy duszności.

Na skierowaniu obowiązują następujące kody rozpoznania ICD10: – U07.8, – U07.9, – U08.9, – U09.9, świadczące o przebytym zachorowaniu na Covid-19.

Komunikat dla pacjentów w sprawie działania Działu Fizjoterapii.

1.  Przyjęcia pacjentów do dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji, przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności odbywają się:

– w poniedziałek, wtorek, piątek  w godzinach 7.00 – 15.00.
– w środę, czwartek w godzinach 7.00 – 18.00.

2. Dział Fizjoterapii przyjmuje zapisy osobiście i telefonicznie.

3. Pacjenci zapisani wcześniej w kolejkę oczekujących będą powiadamiani indywidualnie o terminach zabiegów.

4. Zapisy na zabiegi komercyjne są przyjmowane osobiście i telefonicznie. Oferujemy krótkie terminy!

5. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala na umówioną godzinę proszeni są o przybycie do Działu fizjoterapii nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu.

6. W godzinach od 7.00-17.15 wejście do budynku Szpitala dla pacjentów Działu Fizjoterapii będzie możliwe od strony dużego parkingu.

7. W oczekiwaniu na zabiegi należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi.

Dział Fizjoterapii świadczy zarówno usługi fizjoterapeutyczne dla pacjentów ambulatoryjnych bezpłatnie w ramach umowy z NFZ i także zabiegi komercyjne zgodnie z Cennikiem Świadczonych Usług.

Aktualny Cennik Świadczonych Usług dostępny na stronie internetowej szpitala.

Pacjenci mogą korzystać z niżej wymienionych zabiegów:

  • Kinezyterapia:

– ćwiczenia bierne,
– ćwiczenia czynno-bierne,
– ćwiczenia wspomagane,
– ćwiczenia czynne w odciążeniu,
– ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
– pionizacja,
– ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem,
– ćwiczenia izometryczne,
– ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych,
– nauka czynności lokomocji,
– mobilizacje i manipulacje,
– wyciągi.

Oferujemy również masaże:
– masaż suchy,
– masaż limfatyczny,
– aquavibron – masaż wibracyjny.

Proponujemy także zabiegi fizykoterapeutyczne niżej wymienione:
– galwanizacja,
– jonoforeza,
– elektrostymulacja,
– tonoliza,
– prądy diadynamiczne,
– prądy interferencyjne,
– prądy Tens,
– prądy Traberta,
– prądy Kotza,
– ultradźwięki,
– ultrafonoforeza,
– magnetoterapia,
– diatermia mikrofalowa,
– terapuls,
– laseroterapia,
– naświetlania lampą Sollux,
– okłady parafinowe.

Pracownia wykonuje również zabiegi wodolecznicze takie jak:
– kąpiel wirowa kończyn,
– masaż podwodny miejscowy,
– masaż podwodny całkowity.

W ramach umowy z NFZ szpital posiada kontrakt na Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego. Pobyt w oddziale trwa 3 tygodnie. Pacjent w tym okresie ma wykonywaną pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych.
Na zabiegi rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych obowiązuje skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, natomiast na rehabilitację w warunkach domowych skierowanie od lekarza specjalisty.
Przekaz na zabiegi jest ważny przez okres 30 dni od daty wystawienia.
Na dzienny pobyt obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji tworzy zespół 9 osób:
– 5 mgr rehabilitacji ruchowej,
– 5 licencjatów.


Galeria zdjęć