Data Ogłoszenia: 2024-05-28
Data Otwarcia: 2024-06-07

,, ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG

DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O. O.”

LINK DO POSTĘPOWANIA