Data Ogłoszenia: 2022-06-21
Data Otwarcia: 2022-07-01

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin dla Szpitala Powiatowego

im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.