Data Ogłoszenia: 2022-01-11
Data Otwarcia: 2022-01-24

Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.