Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o. o. jako Partner bierze udział w Projekcie nr RPWP.06.06.02-30-0002/18-00 pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” realizowany w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz i budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.