Kierownik:

Midas Saadoun

Pielęgniarka Oddziałowa:

Renata Lampasiak

Kontakt:

Kierownik:
61 281 55 11

Pokój Lekarzy:
61 281 55 12

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 20

Sekretariat oddziału:
61 281 55 21


Oddział Neurologiczny i Udarowy

Szpital świadczy usługi neurologiczne w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie lekarzy medycyny, chcących uzyskać tytuł specjalisty neurologa.
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy szpitala przyjmują pacjentów ze skierowaniami lekarzy mającymi zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z lekarzami prowadzącymi prywatną, indywidualną praktykę lekarską, zarejestrowaną w Izbie Lekarskiej (zgodnie z obowiązującym prawem: nie ma ograniczeń rejonizacyjnych dla osób chorych zgłaszających się po pomoc medyczną).
Poradnia Neurologiczna przyjmuje chorych od kwietnia 2012 roku z placówek Służby Zdrowia mających zawarty kontrakt na świadczenia usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy prowadzą diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego:
udarów mózgowych niedokrwiennych i krwotocznych,
chorób rozrostowych wewnątrzczaszkowych (guzów mózgu),
stwardnienia rozsianego,
padaczki i nagłych zaburzeń świadomości,
miasteni i chorób mięśniowych,
bólów głowy i zawrotów głowy,
zespołów bólowych korzeniowych o różnorodnej etiologii,
a także realizowane są programy lekowe: leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy, leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny butulinowej typu A, leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.
Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym: aparatem tomografii komputerowej 16-rzędowym z możliwością badań angiograficznych, aparatem EEG (elektroencefalografia), aparatem EMG (elektromiografia), badaniem USG Doppler Duplex, do dyspozycji jest ECHO kardiogram, Holter EKG, aparat EKG i monitory, całodobowo działające laboratorium wykonujące pełny asortyment badań diagnostycznych.

Zespół neurologiczny składa się z lekarzy specjalistów neurologów, psychologów, logopedy, rehabilitantów – kinezyterapeutów, kwalfikowany zespół pielęgniarski.

Skład osobowy:

– Kierownik: lekarz Midas Saadoun
– lekarz Roman Graczyk
– lekarz Andrzej Kędzierski
– lekarz Monika Górna – Główska

Dyżury:

– dr n.med. Justyna Rosińska

– lekarz Anna Lewandowska

– lekarz Bartosz Wiśniewski

– lekarz Tomasz Łukomski

Pielęgniarką Oddziałową jest Pani mgr. Renata Lampasiak. W codziennej pracy pomaga również zespół pielęgniarek i salowych.


Galeria zdjęć

Pokoje Pacjentów


KOMUNIKAT z dnia 12.11.2021r. - Odwiedziny Pacjentów

KOMUNIKAT z dnia 12.11.2021r.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, od dnia 12.11.2021r. wprowadza się ZAKAZ ODWIEDZIN w Szpitalu.
Dziecku może towarzyszyć jedna osoba bez objawów zachorowania. Osoby zaszczepione będą poproszone o przedstawienie Paszportu Covidowego, ozdrowieńcy Certyfikatu poświadczającego przechorowanie n Covid -19.
Odwiedziny są możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, po konsultacji i uzgodnieniu szczegółów z lekarzem dyżurnym, lub kierownikiem oddziału.
Zakaz odwiedzin nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie Szpitala. Oddziały szpitalne przyjmują Pacjentów w trybie planowym i nieplanowym.