Szanowni Pacjenci! Informujemy, że zakończył się proces wymiany głównego aparatu RTG w Pracowni Badań Obrazowych. W dniu 28 września 2022 roku podczas briefingu prasowego Pan Prezes Michał Sobolewski wraz z Panem Starostą Zenonem Jahnsem i Panem Burmistrzem Adamem Lewandowskim udzielili obszernych informacji lokalnym mediom o zrealizowanym przedsięwzięciu. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem a proces wymiany urządzenia nie zakłócił obsługi pacjentów.

                                                   

Aparat RTG typu TELEKOMANDO i system OPERAT90 SHARP to doskonałe połączenie najnowocześniejszych, wyjątkowych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych, sprzętowych i programowych dla bezpośredniego cyfrowego pozyskania wszelkich rentgenowskich obrazów diagnostycznych. Funkcje obsługi i działania są skonstruowane tak by być łatwymi i przyjaznymi dla pacjenta i użytkownika.

Zakup ten został sfinansowany ze środków unijnych w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Członkiem Metropolii jest Miasto i Gmina Śrem i dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza Adama Lewandowskiego i Pana Starosty Zenona Jahnsa nasz Szpital uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.800.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki i aparatu RTG.