Prezes Zarządu Pan Michał Sobolewski w imieniu Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie, w dniu 6 marca 2024 roku podpisał „Wielkopolski Pakt dla Transplantologii”, który powstał z inicjatywy Pani Pauliny Stochniałek Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Poznania odbyła się konferencja naukowa "Wielkopolska dla transplantologii. Transplantologia dla Wielkopolski", podczas której podmioty lecznicze, instytucje państwowe i samorządowe oraz inne podmioty i organizacje społeczne zadeklarowały zaangażowanie w propagowanie dawstwa organów, w celu rozwoju transplantologii w naszym regionie.

Przeszczepianie narządów jest rozpowszechnioną praktyką na całym świecie. Narządy pobierane od dawców zarówno żywych jak i zmarłych odgrywają znaczącą rolę w ratowaniu ludzkiego zdrowia. Procedury dotyczące poboru narządów od zmarłych dawców we wszystkich szpitalach są takie same. Możemy wyszczególnić etapy pobrania narządów od zmarłego dawcy i są to w kolejności identyfikacja potencjalnego dawcy, kwalifikacja dawcy i narządów do pobrania, rozpoznanie śmierci mózgu - stwierdzonej komisyjnie przez lekarzy, autoryzacja pobrania (sprawdzenie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów czy widnieje sprzeciw od zmarłego dawcy oraz rozmowa z bliskimi zmarłego celem weryfikacji czy złożył za życia sprzeciw ustny w obecności co najmniej dwóch świadków), opieka nad zmarłym dawcą narządów, koordynacja pobrania narządów przez uprawnionego koordynatora transplantacyjnego, pobranie narządów przez lekarzy. Pobranie narządów od zmarłego dawcy na każdym etapie jest oparte o rygorystyczne procedury, które zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo. Podczas pobierania narządów od dawcy nie możemy zapominać o rodzinie zmarłego. Bliscy informowani są przez lekarza z należytą troską i szacunkiem o wszystkich wykonywanych procedurach.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie procedurę pobierania organów oraz tkanek rozpoczął już w 2016 roku i jest to proces nieprzerwalny. W 2024 roku także odbyły się pobrania i były to donacje wielonarządowe. Obecnie szpital znajduje się w czołówce podmiotów biorących czynny udział w ratowaniu życia poprzez przekazywanie narządów do przeszczepu.

Transplantologia to dar życia, który jest wartością najwyższą.