27 lutego 2024 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
na zaproszenie Pani Pauliny Stochniałek Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
odbyło się uroczyste podpisanie przez Pana Michała Sobolewskiego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. "Deklaracji o Współpracy" na rzecz zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim,
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju koncepcji zielonych szpitali.
Do współdziałania przystąpiło 29 podmiotów leczniczych z całej Wielkopolski.
Deklaracja współpracy opiera się na transferze wiedzy i doświadczeń oraz partnerstwie opartym na zasadach wzajemnych korzyści.

Zmiany klimatyczne są jednym z większych zagrożeń dla zdrowia publicznego w XXI wieku
a według Światowej Organizacji Zdrowia WHO zanieczyszczenie powietrza każdego roku przyczynia się do 4,2 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie.

Dlatego też współpraca w ramach podpisanej Deklaracji ma na celu zwiększanie świadomości Wielkopolan,
że kryzys klimatyczny jest kryzysem zdrowia publicznego a naszą powinnością jest ograniczanie zanieczyszczeń powietrza,
ochrona społeczności przed skutkami zmian klimatu oraz wsparcie dekarbonizacji opieki zdrowotnej poprzez transformację energetyczną i cyfrową szpitali.