Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością