Ważne Informacje:

Przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych odbywają się codziennie przez całą dobę.

Kierownik:

Andrzej Grzelka

Oddziałowa:

Mirosława Wasik

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 55 05,
61 281 55 80

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 10

Sekretariatu oddziału:
61 281 54 99


Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych (tzw. Interna) jest jednym z najstarszych oddziałów Szpitala w Śremie. Mieści się na II piętrze, dysponuje 27 łóżkami.

Oddział zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń narządów wewnętrznych w zakresie:
– chorób układu oddechowego,
– chorób serca i układu krążenia,
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu krwiotwórczego,
– chorób układu moczowego,
– chorób układu wewnątrzwydzielniczego,
oraz otacza opieką pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz zajmuje się chorymi z zatruciami nie wymagającymi hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.
W części oddziału wyodrębniona jest sala intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Wszystkie procedury medyczne wykonywane są na bazie najnowszych możliwości terapeutycznych i aktualnej wiedzy.
Nad pacjentami czuwa profesjonalny zespół medyczny, w skład którego wchodzą :
– lekarz Andrzej Grzelka – Kierownik
– lekarz Danuta Zdrojowa – Gaweł
– dr n. med. Ewa Ciesiółka
– lekarz Janusz Abram
– lekarz Maciej Bartz
– lekarz Sylwia Dziurda – Bielawska
– lekarz Maria Nowak
– lekarz Sławomir Rybka
– lekarz Radosław Siwak

Od strony pielęgniarskiej czuwa Mirosława Wasik – Pielęgniarka Oddziałowa, kierująca pracą zespołu
wykwalifikowanych pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego.
Ważnym aspektem w procesie leczenia jest szybka diagnostyka. W przypadku Szpitala w Śremie  wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są w pracowniach przez wykwalifikowany personel i przy pomocy sprzętu znajdującego się na terenie Szpitala, tj. m.in.:
– badania laboratoryjne,
– tomografia komputerowa,
– RTG,
– echokardiografia,
– EKG
– 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
– próby wysiłkowe,
– spirometria,
– endoskopia przewodu pokarmowego,
– ultrasonografia.

 

 


Galeria zdjęć

Sala intensywnego nadzoru Pacjenta

Pokoje Pacjentów


Odwiedziny Pacjentów - zasady od 2 marca 2022

Odwiedziny pacjentów – zasady obowiązujące od 2 marca 2022r.

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 oraz łagodzeniem obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital dopuszcza możliwość odwiedzin pacjentów z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • sugeruje się, aby odwiedziny  we wszystkie dni tygodnia odbywały się do godziny 17:00
  • sugeruje się, aby nie odwiedzać pacjentów w godzinach 8:00-11:00, ponieważ jest to czas wizyt lekarskich
  • o możliwości odwiedzania po godzinie 17:00 decyduje lekarz lub pielęgniarka dyżurna
  • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, w szczególnych sytuacjach dwie osoby

Osoba odwiedzająca:

  • nie może mieć objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, ból gardła)
  • jest zobowiązana podczas wizyty przebywać w maseczce zasłaniającej szczelnie nos i usta
  • wykonać przed i po wizycie dezynfekcję rąk