Ważne Informacje:

Czas Oczekiwania na interwencje lekarza według priorytetów:


Kierownik:

Krzysztof Szurygajło

Oddziałowa:

Jakub Kaźmierczak

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 56 42

Punkt pielęgniarski:
61 281 56 18

Przyjęcia w trybie nagłym bez skierowania
Galeria zdjęć
ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. realizuje swoje zadania poprzez świadczenie usług medycznych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, pacjentów, którzy doznali urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału.
W celu sprawnej oceny stanu pacjenta i określenia pilności badania lekarskiego personel medyczny realizuje procedurę segregacji medycznej (TRIAGE). Pielęgniarka lub ratownik medyczny oceniają stan pacjenta na podstawie: wywiadu, wykonanych parametrów życiowych. Wstępna ocena stanu pacjenta obejmuje:
– pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, liczby oddechów, glikemii, wagi ciała,
– ocenę świadomości wg. skali Glasgow,
– ocenę stopnia nasilenia bólu,
– wykonanie zapisu EKG.
Na podstawie powyższych parametrów ustala się kolejności i czas oczekiwania na interwencje lekarza – priorytet przyjęcia:
PRIORYTET CZERWONY – pomoc natychmiastowa
PRIORYTET PORAŃCZOWY – pomoc pilna (czas oczekiwania do 10 minut)
PRIORYTET ŻÓŁTY – pomoc pilna (czas oczekiwania do 60 minut)
PRIORYTET ZIELONY – pomoc odroczona (czas oczekiwania do 120 minut)
PRIORYTET NIEBIESKI – priorytet wyczekujący (czas oczekiwania do 240 minut)
Oprócz tego Szpitalny Oddział Ratunkowy odpowiedzialny jest za organizację transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku pojawienia się konieczności leczenia wysokospecjalistycznego.
Dodatkowym zadaniem jest również zabezpieczanie medyczne wszelkiego rodzaju imprez na zlecenie organizatorów
W śremskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są organizacyjnie następujące obszary:

obserwacyjny,
intensywnej terapii,
konsultacyjny,
terapii natychmiastowej,
resuscytacyjno – zabiegowy.

Nad pacjentami czuwa doświadczony personel, który składa się z  anestezjologów, internistów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, będących na terenie Szpitala do stałej dyspozycji.

Skład podstawowy zespołu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to:
Kierownik oddziału lek.med. Krzysztof Szurygajło
Koordynator oddziału ratownik medyczny Jakub Kaźmierczak
lekarze, pielęgniarki,ratownicy medyczni i personel pomocniczy.

Oddział jest dobrze wyposażony, dzięki czemu możliwe jest:
prowadzenie monitoringu funkcji życiowych,
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej oraz płynowej,
wykonywanie wstępnej diagnostyki,
leczenie bólu, urazów, zatruć,
zabezpieczenie chirurgiczne urazów i ran.
Szpitalny Odział Ratunkowy mieści się na parterze Szpitala. W jego skład wchodzą 2 sale do obserwacji z 8 łóżkami, 1 sala zabiegowa, obszar intensywnej terapii oraz punkty konsultacyjne


Przyjęcia w trybie nagłym bez skierowania

W przypadku przyjęcia nieplanowego (nagłego), czyli bez wyznaczonej wcześniej daty i godziny oraz bez skierowania od lekarza, pacjent powinien zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z następującymi dokumentami:
dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
obcokrajowcy powinni przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dokument potwierdzający tożsamość,
dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

Jeśli bark jest powyższych dokumentów, należy je dostarczyć najszybciej jak to jest możliwe nie później niż przed upływem 30 dni.

Następnie pacjent badany jest przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,który podejmuje leczenie, przekazuje na inny oddział lub wypisuje pacjenta do domu. Pacjent leczony na Szpitalnym Oddziale Ratunkwym lub przeniesiony do dalszego leczenia szpitalnego na inny oddział, wyraża zgodę na:
na hospitalizację, lub brak zgody na hospitalizację
na udzielanie informacji o swoim stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej i w przypadku, gdy pacjent pozostaje w szpitalu, kierowany jest do przebieralni, gdzie może po zostawieniu rzeczy w Depozycie odzieży przejść w towarzystwie personelu szpitalnego na właściwy oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
bieliznę osobistą,
szlafrok,
ręcznik,
przybory toaletowe,
sztućce,
dokumentację z wcześniejszego leczenia.
Uwaga!
W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.
Szpitalny Oddział Ratunkowy czynny jest 24h/dobę.
Kontakt telefoniczny do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: 61 281 56 18
Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.


Galeria zdjęć

Sala obserwacji Pacjenta

 


ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH