DOI/FM/SMPL/27/ZRM/2023/2363/245

Dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych na podstawie umowy nr DOI/FM/SMPL/27/ZRM/2023/2363/245